DOO KONTROLA MERA I MERILA NOVI SAD

Novi Sad, Pere Popadića 20

 

je AKREDITOVANO KONTROLNO TELO od strane AKREDITACIONOG TELA SRBIJE za :

 

-Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda za neautomatske vage, klase (I) do Max 500 g, klase (II) do Max 10 kg, klase (III) i (IIII) do Max 60t (modul F).

-periodično i vanredno kontrolisanje neautomatskih vaga, klase (I) do Max 500 g, klase (II) do Max 10 kg, klase (III) i (IIII) do Max 60 t.

KONTAKTI:

Kontrola mera i merila doo  

adresa: Pere Popadića 20, 21000 Novi Sad

email: kmmnovisad@gmail.com


Živojin Laćarac  

tel: 063 759 39 77

email: zivojin.lacarac@kmm.rs